Programma AppsConnected22 – more details

Breakout I: 10.15 – 10.55

Room 2

How to create a future proof and transparent Tax business model – Paul Hollewijn (Fluke), 4AppsGroup

How to create a future proof and transparent Tax business model and improve the quality and speed of your tax filings with the use of iTax and eBS Tax Rules.

Breakout II: 11.15 -11.50

Room 1

Implementations of Oracle Guided Learning at the PeopleSoft HCM project HRM@Defence – Majoor Steve De Ridder (Ministerie van Defensie) en Debora Veeckmans (Capgemini Belgium).

We zijn verheugd om jullie deze verhelderende sessie te presenteren over hoe Defensie België en Capgemini België momenteel samenwerken aan de implementatie van Oracle Guided Learning (OGL) op PeopleSoft HCM. OGL is een cloud oplossing die begeleiding biedt aan gebruikers in de applicatie zelf, zodat zij hun digitale HR taken kunnen afwerken op het moment dat ze hiermee bezig zijn. OGL heeft bewezen zeer nuttig te zijn in het vergemakkelijken van adoptie van een nieuw product na go-live. OGL wordt momenteel voornamelijk gebruikt op Oracle Cloud oplossingen, maar is ook compatibel voor PeopleSoft. We zullen toelichten hoe je dit product kan gebruiken en welke voordelen dit met zich mee zal brengen voor jullie eindgebruikers.

Room 2

The Power of Cloud Applications and RPA (Robotic Process Automation) – Egon van Baars (Ordina)

De transitie van on premise naar cloud applications verandert niets aan het doel. Optimalisatie van bedrijfs-processen en continuïteit van de functionaliteit hiervoor. Het beheer verandert wel. Van een eigen  upgrade roadmap naar verplichte kwartaal updates. Van maatwerkfunctionaliteiten op de on premise applicatie naar PaaS applicaties verbonden via de integratie cloud met cloud applications. RPA is een krachtig middel om bedrijfsprocessen te automatiseren en om grip te houden op het beheer van kwartaal updates en wijzigin-gen op de geïntegreerde satelliet applicaties. De Power of Cloud Applications and RPA.

Breakout III: 11.50 – 12.25

Room 3

Journey to the cloud and what’s next? – Marcel Mouw (Vopak) and Atun Bagchi (Cognizant)

Breakout IV: 13.30 – 14.10

Room 3

move2cloud – lessons learned – Lenno van Kleef, Henny van Hamersveld, Wilfried van Bladel (Apps&Us)

Approach & Lessons learned move2cloud